Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

wonderolczji
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viatransfuzja- transfuzja-

April 23 2017

wonderolczji
2249 5304
Reposted fromlaters laters viatransfuzja- transfuzja-
2276 fdde 500
Reposted fromfreakish freakish viapiglet piglet
wonderolczji
0859 aca8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiglet piglet
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viapiglet piglet
wonderolczji
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viapiglet piglet
wonderolczji
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viapiglet piglet
wonderolczji
Reposted frombluuu bluuu viapiglet piglet
2276 fdde 500
Reposted fromfreakish freakish viapiglet piglet

April 19 2017

wonderolczji
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viapiglet piglet
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapiglet piglet
wonderolczji
Reposted fromshakeme shakeme viapiglet piglet
wonderolczji
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viapiglet piglet
wonderolczji
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsjokolade sjokolade viapiglet piglet

April 15 2017

wonderolczji
8338 a4fe
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatransfuzja- transfuzja-
wonderolczji
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viatransfuzja- transfuzja-
wonderolczji
7856 9254
Reposted fromsoupdujour soupdujour viatransfuzja- transfuzja-
wonderolczji
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
wonderolczji
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viatransfuzja- transfuzja-
wonderolczji
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl